Weerstand tegen uitstelklussen laagst aan begin werkdag

Werknemers kunnen klussen waar ze tegenop zien het beste aan het begin van hun werkdag uitvoeren, in plaats van uitstellen tot de middag, zo blijkt uit onderzoek door Montas.

Referenties

 

Wanneer je als team of individu met Montas in zee gaat, is het belangrijk dat er een klik is. Dat is iets heel persoonlijks. Toch kan het prettig zijn om enkele ervaringen van eerdere cliënten of andere referenties te lezen.


Anco van Moolenbroek – rector
Je werk goed kunnen organiseren is voor een docent van groot belang. De tools daarvoor krijgen wij aangereikt door Montas. Samenwerken met hen is een genoegen. Niet alleen levert Montas goed werk, maar nog belangrijker, ook meedenken met onze organisatie is voor hen vanzelfsprekend.

 

Tom Brandon – sportarts en opleider
Dit is de meest effectieve cursus die ik ooit gevolgd heb. En ik heb er heel veel gevolgd.

 

Bart Stans – kenniswerker
De cursus leerde mij dat je niet totaal hulpeloos aan de kant hoef te staan. Het gaf mij tools om op een rustige manier gedragsverandering te realiseren.

 

Cor Taks – directeur
Aanvankelijk waren de sessies bedoeld om de stapels op mijn bureau en in de kasten weg te werken. Tevens om structuur aan te brengen in de opbergsystematiek. Tijdens de sessies werd er al direct  “opgeruimd” en “geordend”. Belangrijker waren uiteindelijk de gesprekken over taken, delegeren, verantwoordelijkheden en timemanagement. Je wordt geconfronteerd met een jarenlange, al dan niet goede, denk- en werkwijze die aangepast moet worden om het chronische tijdgebrek aan te pakken. De balans tussen werk en privé is weer naar normale proporties teruggebracht.

 

Marcel  Wanders – fiscaal analist
Marleen is een kei om samen de dagelijkse gang van zaken onder de loep te nemen en stap voor stap een efficiënter patroon aan te leren. Inderdaad soms is het even doorbijten, of even au. Mijn werkplek, mijn huis. Ik heb me er nog nooit zo thuis gevoeld. Rust in mijn huis en werk, is rust in mijn hoofd; of andersom. Ik wil niet meer anders. Ik doe zelf het werk. Marleen, stelt vragen, prikkelt en doet af en toe een voorstel. Belangrijkste is dat IK het doe. Door het zelf te doen verandert mijn gedachtepatroon.  Door mijn gedachtepatroon verandert mijn doepatroon. En inderdaad dit geeft ongelooflijk veel ruimte.

 

Andra Hellinga – teamleider
De stapels A-viertjes op mijn bureau waar ik nog wat mee zou moeten doen als ik daarvoor tijd zou hebben, de krabbels op papier om mezelf eraan te herinneren dat ik nog wat moet, zijn verdwenen. En nu, terugkijkend hierop,……al die stapels en krabbels leverden mij vooral veel onrust op, een gevoel dat niets ooit klaar was, de onzekerheid dat er misschien nog wel iets heel belangrijks lag tussen de stapels waar ik steeds maar niet aan toe kwam. De stapels waren hoog, vooral ook, omdat ik niets mocht missen. En hierdoor raakte ik juist heel veel kwijt: Overzicht, Rust, Ruimte.

De training Time Management op maat was voor mij een complete verrassing. Ik verwachtte een aantal ‘trucs’ om sneller, beter, efficiënter e.e.a. te kunnen ordenen, maar voor mij was het vooral een BEWUSTWORDINGSPROCES hoe ik omga met de grote hoeveelheden informatie en werk-opdrachten, met al het ‘moeten’ dat ik vooral mezelf opleg. Bijzonder vond ik, dat ik, door dit bewustwordingsproces, zelf op veel ideeën (‘trucs’) kwam om informatie beter te ordenen om het makkelijker te kunnen terugvinden en meer overzicht te krijgen. En dat werkt, voor mij het beste! Dank voor je support Marleen.

 

Henny Grams – verpleegkundige
De training Timemanagement van Montas heeft mij veel nieuwe inzichten opgeleverd, maar ook daadwerkelijk veel veranderd in mijn praktijk. Er was een prettige afwisseling van theorie en praktijk, van kennis- en ervaringsleren. De uitleg was heel duidelijk en er was veel aandacht voor de cursisten. Door de individuele werkplekbezoeken na de training heb ik het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk gebracht en zijn mijn aantekeningen en voornemens niet op de grote hoop belandt.

 

Annemarie Rotteveel – leerkracht en teamleider
Van nature een super chaoot maar ook een perfectionist en ook nog eens onzeker. Veel dingen stelde ik uit omdat ik niet wist hoe ik dat moest doen, of hoe ik dat goed in moest plannen. Tot ik bij een workshop van Marleen belandde! Mijn ogen gingen open, ik herkende mijzelf hier in. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en om begeleiding gevraagd. Het gewoon letterlijk aan de hand mee nemen en samen te kijken hoe je omgaat met je tijdsindeling, energieverdeling, informatieverwerking, opruimsysteem, maar ook naar jezelf te kijken. Marleen stemt echt haarfijn met je af wat je wilt en wat je nodig hebt. Heerlijk! Door Marleen ben ik nu veel rustiger in mijn hoofd, is werkplek opgeruimder, mijn administratie eindelijk overzichtelijker en weet ik nu veel meer van het digitale netwerk. Maar vooral ben ik me meer bewust van mijzelf wat ik nodig heb om me goed te voelen en beter te kunnen presteren.

 

Charon van Buuren  – ZZP’er
De training Time Management van Marleen Holtkamp geeft een compleet beeld van de dingen die je kunt doen om efficiënter met je tijd om te gaan. Door middel van korte oefeningen geeft de training een helder inzicht in jouw eigen werkwijze en in zaken die voor jou en jouw werk het meest van belang zijn. Marleen heeft een prettige en professionele aanpak. Haar rustige, maar daadkrachtige manier van presenteren is heel aangenaam. De training heeft mij hele goede handvaten gegeven om meteen in de praktijk toe te passen en het levert me nu al tijdwinst op.

 

Gabrielle Nijhuis – ZZP’er
Ik heb de hulp van Montas ingeroepen toen ik me op een dag realiseerde dat ik mijn administratie op verscheidene plekken bewaarde zonder dat ik er een helder systeem in had. Ik wilde vooral overzicht krijgen en een voor mij hanteerbare indeling. Montas heeft mij begeleidt in het (zelfstandig) kunnen aanleggen en bijhouden van een ordeningssysteem voor mijn administratie en papieren. Ik voelde al snel dat ik op de vakkundigheid kon vertrouwen van Marleen Holtkamp en was erg happy met de positieve en heldere kijk op mijn situatie waardoor ik kon voelen dat het allemaal hanteerbaar zou zijn. Inmiddels is mijn administratie helemaal opnieuw geordend, heb ik veel kunnen opruimen (en wegdoen) en weet ik weer de weg in mijn eigen systeem.

 

Gerda Smeele – verpleegkundige
Ik werd naar Montas doorverwezen door mijn bedrijfsmaatschappelijk werkster omdat ik door omstandigheden mijn werk en gezinsleven niet op orde kreeg en daar erg ongelukkig van wordt. Samen hebben we een plan gemaakt om overzicht te creëren en taken te verdelen. Ook hebben we een planning gemaakt voor onze grotere projecten en de administratie geordend. Ik heb de begeleiding van Montas als heel prettig ervaren. Marleen luistert als de beste en heeft het vermogen precies de vinger op de zere plek te leggen en je aan te sporen tot de juiste acties!