Weerstand tegen uitstelklussen laagst aan begin werkdag

Werknemers kunnen klussen waar ze tegenop zien het beste aan het begin van hun werkdag uitvoeren, in plaats van uitstellen tot de middag, zo blijkt uit onderzoek door Montas.

Publicatie

 

Weerstand tegen uitstelklussen laagst aan begin werkdag

 

Vleuten – Mensen zien het meest op tegen lastige klussen als ze deze in de loop van hun werkdag moeten uitvoeren. Werknemers kunnen klussen waar ze tegenop zien dan ook het beste aan het begin van de dag uitvoeren, in plaats van uitstellen tot een later moment. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Montas.

 

Aan het onderzoek namen 80 mensen deel, waaronder uitvoerend medewerkers, leidinggevenden en zelfstandigen. Alle respondenten kregen de opdracht om een zelf gekozen klus uit te voeren, waar men tegenop zag. Een aantal deelnemers werd gevraagd het tijdstip van de uitvoering van de klus in te plannen, anderen mochten het tijdstip van afhandelen laten afhangen van de waan van de dag. Na het uitvoeren van de klus beantwoordden de respondenten een aantal vragen over de mate van weerstand die ze voor en tijdens het uitvoeren van de taak beleefden.

 

Uit de resultaten bleek dat de weerstand die deelnemers ervoeren bij het uitvoeren van de klus in de middaguren, ruim 25% hoger lag dan bij de deelnemers die de weerstandsklus aan het begin van hun werkdag uitvoerden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de weerstand groeit naarmate er meer tijd zit tussen het voornemen om een weerstandsklus te doen en de daadwerkelijke uitvoering hiervan. Werknemers voelden dus duidelijk minder weerstand om de taak uit te voeren, wanneer zij de werkdag startten met het uitvoeren van deze klus.

 

Verder waren er enkele opvallende conclusies. Mensen die van nature al geneigd zijn tot uitstelgedrag, lijken zich prettiger te voelen dan hun medemens bij het uitvoeren van een klus aan het eind van de dag. Dit blijkt uit de relatief lagere weerstand die deze mensen tegenover de taak vertoonden. Anderzijds ervoeren zij een relatief hogere weerstand bij het uitvoeren van de klus aan het begin van hun werkdag. Dit zou verklaard kunnen worden doordat deze mensen in een dergelijke situatie uit hun natuurlijke ritme worden gehaald en dus ook weerstand tegen deze verandering voelden.